Spildevand

 

Miljøloven er blevet ændret, så kommunerne har hjemmel til at påbyde forbedret rensning på mange ejendomme i det åbne land. De anlæg, som skal bygges, er dels traditionelle nedsiv- ningsanlæg, dels sandfilteranlæg, rodzoneanlæg, pilerenseanlæg og minirenseanlæg.

Ved selv at stå for spildevandsrensningen frem for at tilslutte sig de kommunale kloaksystemer, kan den enkelte husstand spare omkring 25.000 - 30.000 kroner over en 15-årig periode. Det viser beregninger fra Udviklingsafdelingen under sydjysk Universitetscenter (SUC), der gennem nogen tid har arbejdet med probelmstillingen. For det første kan husstandene i mange tilfælde etablere et spildevandsanlæg for under de 22.500 kroner, det vil koste at blive tilsluttet det kommunale spilde- vandsanlæg. For det andet spares kloakafgiften, når rensningen foregår i privat regi..

De Grønne Kloakentreprenører har udarbejdet en folder, der sammenligner de forskellige former for rensning af spildevand - kan rekvireres gratis. Læs Pjecen

Pjece om spildevand

De Grønne Kloakentreprenører har udarbejdet en folder, der sammenligner de forskellige former for rensning af spildevand - kan rekvireres gratis.

spild.jpg

 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   www.dag.dk