Regnvand

Regnen falder, vandet løber hen ad vejen, ned i vejbrøndene. Byen ta'r bad. Nede i fællessystemet blandes alt regnvandet med spildevandet fra boliger og industrier.

Kloak- rørene og måske et par kældre fyldes. I overløbsbygværkerne stiger vandet og en blanding af urenset spildevand og regnvand vælter ud i nærmeste vandløb.

Den situation kendes i by ers nederste og ældre dele, hvor rørene er blevet for små, da der gang på gang blev koblet et nyt Kloakopland på ledningen til renseanlægget.

De traditionelle løsninger er nye og større bassiner samt større ledninger i opgravede gader. Det er et stort arbejde og dyrt. Istedet bør det overvejes at håndtere regnvandet lokalt. 

Læs pjece 
Pjece om lokal håndtering af regnvand

De Grønne kloakentreprenører har lavet en pjece med eksempler på løsninger, hvor regnvandet anvendes, nedsives, fordampes eller holdes tilbage/forsinkes lokalt med henblik på at udjævne eller helt undgå afstrømningen. Argumenterne for at håndtere regnvand lokalt er mange og spænder vidt fra økonomiske, miljømæssige til rekreative

lar.jpg

 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   www.dag.dk