Medlemskab

 

Et medlemskab af De Grønne Kloakentreprenører er en hånds- rækning i det daglige arbejde, da den enkelte virksomhed via medlemskabet har adgang til både faglig og juridisk rådgivning samt gratis garantistillelse.


Medlemskabets fordele

 

° Telefonisk hjælp og svar på alle kloakproblemer via en 'hot-  line' til Danmaks Teknologiske Instituts Rørcenter (DTIRC).
 
° Adgang til brug af Danske Anlægsgartneres konsulent-   tjeneste vedr. anlægsgartnertekniske spørgsmål. Dog max. 2 timer pr. år

° Abonnement på 'Kloaktuelt'. Fagblad udgivet af DTI.

° Abonnement på 'Grønt Miljø': Fagblad udgivet af Danske   Anlægsgartnere.

° 2 årlige interne nyhedsbreve i regi af DGK.

° 10% rabat på DTIRC's arrangementer.

° 25% rabat på DGK's og Danske Anlægsgartnere's kurser.

° Standarder for udarbejdelse af kvalitetssikring. Arbejds-   PladsV urderinger og miljøledelse.

° Vejledning i opbygning af pilerenseanlæg.

° Fælles markedsføringsmateriale i form af: folderen    "Spildevandsrensning i det åbneland"
   og pjecen " Lokal håndtering af regnvand".

° Gratis optagelse i den grønne branches fælles telefonbog og 
   på DGK's hjemmeside.

° Et socialt forum for erfaringsudveksling med kollegaer.

Medlemsskabet koster

1.800 kr/år pr. medlem

3.000 kr/år grundkontingent

Medlemmer af Danske Anlægs-gartnere er fritaget grund-kontingent. Alle priser er excl. moms

Ja tak, send mig info pakke
 
Danske Anlægsgartnere   -   Sankt Knuds Vej 25   -   1903 Frederiksberg C   -   (+45) 33 860 860   -   info@dag.dk   -   www.dag.dk